Monthly Archive: May 2011

Obiliqi eshte vendi i pare ne Kosove, ku nuk perdoren mo çarapat e bardha. Vendimi u marre, sepse ne Obiliq mo nuk egziston ngjyra e bardhe.

Follow Us