Photomontage
Rektori – To be, or not to be.
Definitivisht duhet me reformu alfabetin, kemi teper germa dhe shumica nuk po perdoren.

Comments

comments