Pervjetori i Betejes Kosoves do te festohet edhe nga shqiptaret, si te kryhet beteja.