Hamletin duhet me ndalu me kushtetut, pershkak dilemes: Te jesh a po te mos jesh?