Historia eshte vjetru. Ka ardhe koha per ta ndryshu!