Zevendeskryeministri vesh taka per tu duke ma i madhe.