Rektori – To be, or not to be. Definitivisht duhet me reformu alfabetin, kemi teper germa dhe shumica nuk po perdoren.

Follow Us